Endre adresse - bekreftelse

Kvittering

Adressendring registrert

 

MedPalett AS
Hanaveien 4-6
4327 Sandnes

{date}

Navn: {name}
E-post: {email}
Kundenummer: {customernumber}

Gammel gateadresse: {streetaddress-oldaddress}
Gammelt postnummer: {zipcode-oldaddress}
Gammelt poststed: {city-oldaddress}

Ny adresse: {streetaddress}
Nytt postnummer: {zipcode}
Ny poststed: {city}

Gjelder fom: {fromdate}


Følg Medox på Facebook: www.facebook.com/medox.no